کابر گرامی

شهر مجازی یکی از مهمترین سرویسهای موتور گردشگری وووروور (voorvoor) میباشد که هم اکنون در مرحله تست و پیاده سازی نهایی میباشد. لذا از شما کاربران گرامی تقاضا میشود در صورت مشاهده هر گونه مشکل و یا پیشنهاد سازنده ما را در هر چه بهتر و بهینه کردن این سرویس یاری نمایید.